Raaseporin Vasemmisto

Tervetuloa Raaseporin Vasemmiston verkkosivuille.

Raaseporin Vasemmisto on Vasemmisto puolueen paikallisosasto. Se toteuttaa vasemmistolaisia arvoja korostavaa toimintaa ja tekee vasemmistolaista politiikkaa Raaseporissa.

Raaseporin Vasemmiston toiminnan perustana on arkielämän tukeminen ja turvaaminen. Siihen kuuluvat toimivat peruspalvelut, heikomman puolustaminen, kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä erilaisuuden hyväksyminen ja kuntalaisten tasapuolinen kohtelu.

Löydät meidät myös Facebookista!

https://www.facebook.com/RaaseporinVasemmisto/


 

Ajankohtaista:

1 maj tal, Daniel Nyman Raseborgs vänster 1.5.2013

Vappupäivän puhe, Daniel Nyman, Raaseporin vasemmisto, 1.5.2013

Kamrater, Toverit!

Idag är det den första maj, dagen då vi hedrar arbetet och framförallt arbetarna. Men vi som samlats här, nu idag, har samlats speciellt för att minnas de röda som inte bara här i Ekenäs utan i hela Finland fick genom svält, sjukdom och avrättning betala med sina liv för att de stod upp för vad de trodde på. Det var ändå endast här i Ekenäs som en tredjedel av fångarna på lägret dog. I år är det 95 år sedan de händelserna och även om tiden läker alla sår så kan ärret vara fult att se på. Det är ett ärr som kanske gärna skulle gömmas men som ändå alltid finns där.

Toverin haudan äärellä oleminen herättää ajatuksia, surua, ehkä mieleen nousee jokin kaunis muisto tai ihminen alkaa miettiä omaa kohtaloaan. Mitä  tuhansien toverien haudan päällä seisominen sitten aiheuttaa? Tuhansin verroin enemmän ajatuksia ja surua? Se on miltei liikaa. Sitä kurjuutta ja kärsimystä mitä toverimme saivat kokea 95 vuotta sitten on meidän vaikeaa hahmottaa tai ymmärtää. Mutta jos me kuitenkin yritämme kuvitella, niin voimme löytää lohdun heidän jakamassa yhtenäisyydessään ja niissä voitoissa mitkä heidän taistelunsa pani alulle mutta jotka toteutuivat vasta kauan sen jälkeen.

Nu har vi i alla falls samlats här tillsammans på första maj, arbetarnas dag, för att komma ihåg de tillfångatagna, stupade, avrättade som det här minnesmärket hedrar. Ett minnesmärke som bl.a. vittnar om att en gång i tiden fick behovet av hämnd övergrepp över medmänskligheten. Och att det hände just här i Ekenäs. Visserligen även på andra ställen, men det gör inte händelserna i Ekenäs mindre makabra. Ett ärr i Ekenäs histora, något som man sakta sakta har vågat börja se på och även nu idag, 95 år efter inbördeskriget inte helt och hållet kan ta i och tala om utan att uppröra.

Vappupäivänä tovereiden muistaminen on helppoa, nostamme hattua, hiljennymme, kuuntelemme musiikkia ja puheita,  tunnemme yhtenäisyyttä. Mahdollisesti tämä tunne kantaa jälkiä siitä yhtenäisyydestä joka vangit ylläpitivät vankileirissä. Tämä paikka missä seisomme hengittää ainakin suoraan siitä ajasta. Mutta mitä me voimme tehdä vuoden muina päivinä?

Jag vill tala lite om gemenskap och öppenhet om hur vi som samlats här genom vår gemenskap och våran öppenhet tillsammans med våra kamrater kan hedra de bortgångna och förhindra att motsvarande hemskheter händer igen. Människans minne är kort och historien upprepar sig lätt.

Haluan puhua yhteisöllisyydestä ja avoimuudesta, siitä miten me jotka olemme täällä tänään voimme toimimalla yhdessä ja olemalla avoimia kunnioittaa kuolleita ja ehkäistä vastaavat kauheudet tässä ajassa ja tulevassa. Ihmisen muisti on lyhyt ja historia toistaa helposti itseään.

Europa idag är inte en stabil vagga där man skönt kan slumra in i söta drömmar. Arbetslöshet, fattigdom, kriser, våld och en osäker framtidsutsikt är några av de saker vi kan se, inte bara i de länder som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen utan även här i finland. Och det är just osäkra samhällen som föder extrema aktioner. Och ur en extrem handling föds lätt en extrem mothandling. Orsak och verkan. De högerextrema tankar och handlingar som vi ser runt om i världen, i europa och i finland idag är något som vi måste ta på allvar. De vilka vi hedrar här tog det hot de kände av och såg runt omkring sig på allvar. De valde att agera, dels av omständigheternas tvång och dels av hoppet om förändring.

Så vad ska vi göra åt den omvärld vi ser idag, vad ska vi göra för att det samhälle vi lever i skall hitta en form som vi kan ge över åt våra barn och barnbarn? Mitt råd är att börja med gemenskap och öppenhet.

Mitä me voimme tehdä, mitä meidän pitäisi tehdä jotta yhteiskunta muotoutuisi sen kaltaiseksi jonka haluamme luovuttaa lapsillemme ja lapsenlapsillemme? Minun neuvoni on alkaa toimia yhdessä ja alkaa toimia avoimesti.

Vaikka muistotilaisuus ei ole oikea paikka puhua puoluepolitiikkaa me emme voi ohittaa tilaisuuden poliittisuutta. Tänne kokoontuminen on poliittista, tämä hauta on poliittinen, sen olemassaolo on seurausta politiikasta – myös tapa miten me puhumme siitä ja suhtaudumme siihen kunnassamme on poliittista. Poliittinen tilanne joka kulminoitui massahautoihin oli rakentunut kymmenien vuosien aikana, mahdollisesti yli vuosisadan ajan. Kaikki lähtien torppareiden olemattomista mahdollisuuksista vaikuttaa omaan asemaansa aina teollistumisen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja Euroopan tuon hetkiseen tilaan.

Som vi alla vet lever vi i dag i ett informationssamhälle där man strävar efter att utvecklingen, speciellt den teknologiska och ekonomiska skall vara så snabb som möjligt och då man lyckas kan den rentav bli exponentiell. Och när allting går så snabbt gäller det att se upp, den sociala och kulturella utvecklingen blir ofta lidande. Och strama lägen blir till kris, kris går över till uppror. Upproren sägs skada ekonomin och utvecklingen, motattacken mot upproren sker med organiserat våld, våld vilket kallas legitimt. Det våldet föder annat organiserat våld och så börjar bägge sidor eskalera, rullorna är igång, oåterkallerligt, och så gott som alla får lida. Vi har alla sett hur t.ex. Grekland ser ut.

Det är ändå inte endast i grekland och andra sydeuropeiska länder som det politiska läget föder hopp om radikal förändring och grogrund för våld, även här i norden har vi haft gott om exempel som skakar. Den slags högerextremism vi ser runt omkring oss måste tas på allvar. Vare sig det handlar om rasister med slips och makten att stifta lagar, grupper som tar till våld för att tysta sina politiska motståndare eller sätta skräck i de vanliga människor som av ett eller annat skäl inte faller dem till lags. Eller om det handlar vanlig matbordsrasism eller nonchalans för de händelser vi ser i vår närmiljö eller oförmågan att hjälpa dem i nöd.

Kun sanat loppuvat ja toivottomuus valtaa alaa tai  radikaalin muutoksen kaipuu kasvaa liian isoksi, väkivalta on aina käden ulottuvilla. Mutta tiedämme kaikki lopputuloksen: väkivalta synnyttää aina vain lisää väkivaltaa. Estääksemme tämänkaltaisen kehityksen, estääksemme ne kohtalokkaat seuraukset, seuraukset jotka kirkkaimmin voimme tiedostaa juuri nyt,  juuri täällä, tänään, vappupäivänä  joukkohaudoilla, haluan painottaa yhteistyötä ja avoimuutta.

Yhteistyö yli rajojen – yli puoluerajojen, yli maanrajojen ja yli kulttuurirajojen. Ja avoimuus kaikissa asioissa – historiallisissa, kuten tämä hauta ja sen historia – nykypäivässä, että emme sulje silmiämme tämän hetken konflikteille arjessamme ja lähiympäristössämme, -tulevissa,  että emme luottaisi siihen että joku muu ratkaisee tämän hetken ongelmat puolestamme. Avoimuus on välttämätöntä jotta tavallisen ihmisen toivottomuus ja tietämättömyys eivät kasva niin suuriksi että ainoa keino, mihin hän enää osaa tarttua, on väkivalta. Avoimuuteen perustuvan yhteisöllisyyden luominen ja ylläpitäminen on avain katastroofin ehkäisemiseen. Se on ensimmäinen, mutta ei ainoa askel.

En gemenskap över gränserna – över partigänser, över landsgränser och över kulturgränser. Och en öppenhet i alla ärenden – historiska, som den här graven och dess historia – nutida, att inte blunda för de konflikter vi ser i vår vardag och närmiljö, och framtida – att inte blint förlita sig på att någon annan löser dagens konflikter och skapar morgondagens lösningar för oss. Öppenheten är nödvändig hindra att problemen i vårat samhälle når den punkten där maktlösheten och ovetskapen hos den vanliga individen blir så stor att våldet är det enda redskapet. Att skapa och hålla ihop en gemenskap och att bygga gemenskapen på öppenhet är en nyckel för att undvika katastrof. Det är det första steget. Men inte det enda.

Så, med dom orden, gemenskap och öppenhet vill önska er en fin, om än sen vår. Och en glad första maj fylld av tankar.

Näillä sanoilla haluan toivottaa teille hienoa, vaikka myöhäistä kevättä, ja onnellista vappua täynnä ajatuksia.

Kiitos! Tack!


 

Harry Yltävä – Puhe Punaisten haudalla 1.5.2013

Hyvät toverit – bästa kamrater

Minulla on suuri kunnia puhua tässä muistotilaisuudessa, ja siten kunnioittaa edesmenneitä tovereita työväenliikkeen ja työn päivänä, Vappuna.

Det är en stor ära för mig att tala här vid minnestunden och på det sätt hedra de stupade kamraterna.

Minulla on ollut mahdollisuus osallistua Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman Sote-työryhmän työhön ja selvitysmiestehtävään viime vuoden ja edelleen tämän vuoden loppuun. Työryhmällä on tehtävä, jonka merkitystä voi verrata vuoden 1972 Kansanterveyslakiin, joka ajettiin läpi silloisen vasemmiston ja keskustan punamultahallituksen voimin läpi.

Jag har senaste och ännu det här året haft möjlighet att delta i social och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp som utreder sammanslagningen av social och hälsovården. Det handlar om lika stora förändringar som år 1972 då folkhälsolagen som drogs igenom av centern och vänstern.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tarve on polttava. Esimerkiksi hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa on epätyydyttävällä tasolla. Vain neljännes väestöstä asuu Suomessa alueella, jossa kiireettömässä tapauksessa lääkärinvastaanotolle pääsee alle kahdessa viikossa. Lähes saman verran väestöstä asuu alueella, jossa odotusaika on yli neljä viikkoa. Terveyskeskuksilla on vaikeuksia täyttää lääkärinvirkojaan. Samoin terveyskeskusten lääkärivirkojen määrä suhteessa väestön määrään ja palvelutarpeeseen vaihtelee alueittain merkittävästi.

Täällä Raaseporissa olemme omakohtaisesti voineet kokea nämä ongelmat.

Terveyserojen jatkuva kasvu on Suomessa vakava ongelma. Eniten hoitoa ja halvimmalla saavat ne, jotka sitä vähiten tarvitsevat eli hyvätuloiset ja työssäkäyvät, ja vähiten ja kalliimmalla ne, joiden tarve on suurin ja maksukyky heikoin eli työttömät, eläkeläiset ja muut pienituloiset. Työväenluokkaan kuuluvan miehen elinaikaennuste on 12 vuotta pienempi kuin ylemmissä yhteiskuntaluokissa.

Myös asuinalueella on merkitystä: Elinaikaennuste voi vaihdella merkittävästi riippuen siitä asuuko hyväosaisten asuma-alueella vai muualla. Terveyseroja kasvattavat yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja etenkin tuloerojen kasvu. Potilaat maksavat Suomessa terveyspalveluista suuremman osuuden kuin useimmissa muissa EU-maissa.

Suuret tuloerot aiheuttavat suuria terveyseroja. Yhteiskunnan kustantamien terveyspalvelujen on tasoitettava ihmisten välisiä hyvinvointieroja. Suomen terveydenhuolto pysyy kunnossa, kun huolehditaan sen riittävistä voimavaroista julkisessa terveydenhuollossa.

De ökade inkomstklyftorna i Finland är ett allvarligt problem. Bäst och mest vård får de som minst behöver d.v.s. höginkomsttagare och personer i arbetslivet, och minst och dyrast vård får de som har en sämre betalningsförmåga  dvs arbetslösa, pensionärer och låginkomsttagare.En man från arbetarklassen har 12 år lägre medellivslängd än en man från högre samhällsklasserna

Patienterna hos oss i Finland betalar en större egen andel än i de flesta andra EU länder. Stora inkomstskillnader ger stora skillnader i hälsa. En god vård åt alla kan förverkligas endast genom offentlig hälso -och sjukvård. Men en vård av hög kvalitet kräver tillräckliga personalresurser. Som patient har jag en lucka att gå till för att få socialservice, hälsovårdstjänster och specialsjukvård.

  • Sote-selvityshenkilöitten ehdotukset toteuttamalla on mahdollista turvata yhdenvertaisuus kaikille Suomen kansalaisille sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaana riippumatta siitä missä päin Suomea asuu.
  • Näin loppuisi myös terveyserojen kasvaminen sosiaaliryhmittäin ja asuma-alueittain. Tärkeätä on pelastaa julkinen terveyshuolto, ennen kaikkea perusterveydenhuolto, rapautumiselta, johon se nyt on hurjaa vauhtia menossa. On päästävä eroon tilanteelta, jossa monet kunnat ovat joutuneet antautumaan ylikansallisten veroparatiisiyrittäjien kynsissä.
  • Oleellista on myös päällekkäisten rakenteiden purkaminen.

Kaiken kaikkiaan uudistuksen lopputulema on palvelukokonaisuus, jossa asiakkaan tarpeisiin vastataan kokonaisuutena, josta perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon välillä vallinneet tarpeettomat raja-aidat ovat poissa.

Työväenliikkeen on vietävä tämä uudistus läpi samassa hengessä kuin se on vienyt kaikki aikaisemmatkin parannukset sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Hyvät toverit, bästa kamrater.

Punaiset toverimme taistelivat  ihmisten tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen aseman sekä sivistyksen puolesta. Tavoittelemme myös tänä päivänä samoja arvoja. Me haluamme osoittaa kunnioituksemme tässä haudassa lepääville tovereille.

Våra röda kamrater kämpade för ett jämlikt och rättvist Finland. Fastän samhället har ändrat så är ännu uppgiften för vänsterrörelsen densamma och vi behövs även i framtiden. Vi vill hedra våra kamrater som vilar i den här grav.

 

 

 

 

Haku

Vasemmistoliitto